Van oud naar nieuw:

een samenleving in beweging

Onze wereld staat niet stil, en dus ook onze waarden, tradities en gewoontes niet. Bij het Brugse YOT experimenteren ze met en zoeken ze naar de betekenis van de joods-christelijke traditie in een moderne samenleving, waarbij ze zich openstellen voor iedereen.
Ook enkele afdelingen vertellen hoe zij in 2022 hun ‘k’ vormgeven.
Sam De Schutter, conservator bij het Huis van Alijn in Gent, vertelt hoe ook onze dagdagelijkse gewoontes doorheen de eeuwen veranderden.
Tot slot nog een blik op hoe ook feesten verander(d)en doorheen de tijd.

Klik op de afbeelding om te openen

En verder…

  • Geknipt
  • Kwb Vlezenbeek leert kinderen over de dode hoek
  • Mozaïek
  • Verhaal: René heeft verzameling van 80 klokken
  • Kwb-nieuws
  • Kwb rijbewijs
Thema:  Overlay door  Kaira ·